Tips voor de weg naar zelforganisatie

Zelforganisatie is intussen een steeds meer breed gedragen en toegepast begrip. Say what?! Even reminden, bij zelforganisatie wordt afgestapt van het traditionele, hiërarchische model van ‘beheersen en controleren’ van de medewerkers door de overste maar wordt geopteerd voor het ‘vertrouwen’ van teams waarbij ruimte is voor talenten en ondernemerschap. Het overstijgende doel van de organisatie wordt vertaald naar doelen op teamniveau. Hiervoor krijgen de teams de nodige vrijheid om zelf te organiseren met uiteraard altijd het gemeenschappelijk doel als leidraad. Wanneer dit succesvol wordt geïmplementeerd resulteert dit onder andere in gelukkigere werknemers, efficiëntere processen, tevreden klanten en veelal een lagere kostenstructuur.

Enkele handige tips om de eerste stappen te zetten richting zelforganiserende teams:

  1. Creëer de ruimte voor werknemers om binnen hun expertise een (kleine) beslissing te laten nemen.

  2. Benoem tijdens teammeetings wie de eindverantwoordelijke is voor het te behalen doel.

  3. Laat kleine groepjes van werknemers op een constructieve manier feedback aan elkaar geven. Belangrijk hierbij is dat er een klimaat van vertrouwen heerst waarbinnen veilig feedback kan gegeven worden aan elkaar. Iets waar wij trouwens graag op inzetten volgens een vast methodiek.

  4. Vergaderingen worden meestal geleid door de bedrijfsleider of een andere overste. Maar zou het niet interessanter zijn om de vergadering te laten leiden door degene die de specifieke competentie heeft over het desbetreffende agendapunt?

  5. Een duidelijke rolverdeling is essentieel voor het welslagen van de zelforganiserende teams. Zijn deze niet altijd duidelijk, overlappen ze elkaar of vallen bepaalde minder fijne taken daardoor tussen de mazen van het net? Hou dan misschien een ‘rollennamiddag’. Hierbij worden de rollen waarover onduidelijkheid bestaat of onvoldoende worden ingevuld, benoemd en wordt de dialoog errond opgestart.

Dat het installeren van zelforganisatie in een onderneming tijd vraagt, spreekt voor zich. De weg naar Mekka of Lourdes is lang en Rome is tenslotte ook niet in 1 dag gebouwd! Maar de aanzet kan intussen wel gegeven worden. Zin om je meer te verdiepen in de mogelijkheden die zelforganiserende teams bieden? Neem dan gerust geheel vrijblijvend contact met ons op!

HAPPY TEAMS,
HAPPY BUSINESS,
BETTER WORLD
PASCALINE LOUWAGIE

pascaline

Pascaline Louwagie

Normaalschoolstraat 23 - 9000 Gent

pascalinelouwagie@gmail.com

0486 652 651

KMO-Portefeuille Advies: DV.A231615