Doel

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

Elke bedrijfsleider wil zich  focussen op zijn core taak en vertrouwen hebben in zijn team. Het team of de organisatie is in controle in plaats van enkel het topmanagement.

De medewerkers gaan hierbij autonoom en oplossingsgericht aan het werk. Aan de basis ligt zelforganisatie en betekenisvol werk. Het team houdt elkaar verantwoordelijk.

 

De beste teams worden gekenmerkt door vertrouwen en een psychologisch veilige omgeving, wees een onderzoek van Google uit.

Bedoeling is het optimaal autonoom functioneren van de individuele medewerker en het beter samenwerken in het team, met oog voor performantie en feedback.

Werkwijze

Voortraject (3 maand)

 1. Kennismaking – brainstorm – is er een match?
  Bij de startsessie toetsen we af of er een match kan zijn tussen de wensen van de klant en wat wij bieden. Als dit niet zo is, zullen wij dit ook zeggen. Eerlijk en direct. Practice what you preach.
 2. Voorstel in functie van noden en budget
 3. Voortraject met observatie en analyse door innovatieve holistische HR – methodes (zie kader). Rekening houdend met huidige potentieel en wat leeft in het bedrijf, werken wij oplossingsgericht naar meer zelforganisatie.
 4. Workshops
 5. Advies
 6. Concreet stappenplan met terugkoppelsessie(s) met bedrijfsleiding

Duurtraject (1 jaar)

Bij groeiend vertrouwen en inzicht langs beide kanten, kunnen we gaan voor een duurtraject. Een intensief of rustiger begeleidingstraject, dat kiezen jullie zelf ...... Het gaat immers over jullie team en jullie samenwerking.

Het is de bedoeling dat wij het faciliteren om onszelf zo snel als mogelijk overbodig te maken.

De bedoeling is dat het een traject is van jullie medewerkers / van jullie team. Wij faciliteren dit gewoon.

Duurtrajecten kunnen bestaan uit:

 • Compacte teamworkshops (+/- 4 per jaar met het volledige team)
 • Samenwerkings- en feedback-gesprekken (+/- 4  per jaar in kleine, veilige groepjes van 3 of 4 collega’s die vaak samenwerken)
 • Communicatie over het traject op teammeetings
 • Individuele coaching on the job
 • Tussentijdse feedback en advies
 • Verslag
 • Hands on eindadvies
 • Terugkoppel sessies met bedrijfsleiding in functie van verder actieplan

Wat je zeker moet weten

 • Je kan de KMO-portefeuille aanspreken omdat onze trajecten bijdragen aan de ontwikkeling van het menselijk kapitaal van de organisatie. (Ons nummer: DV.A231615)
 • Idealiter vul je het traject verder aan met individuele "on the job"-coaching. Dit vraagt niet zoveel uren.
 • De sleutel voor een succesvol traject

 • Het is belangrijk dat zaken echt mogen benoemd worden, om medewerkers te versterken in maturiteit. Ook de bedrijfsleiding moet openstaan voor feedback.

Het ultieme doel is om als bedrijf zélf het traject verder te zetten. Zonder ons. 

WELKE METHODIEKEN GEBRUIKEN WE?

 • Semco stijl van Braziliaans ondernemer en visionair Ricardo Semler
 • Alternatief voor de hiërarchische organisatie (Holix)
 • Waarden (Holix)
 • Maturiteit team (Holix)
 • Strategie analyse (eigen vragenlijst)
 • Kindertijdanalyse persoonlijkheid Core Talents
 • Appreciative inquiry

HAPPY TEAMS,
HAPPY BUSINESS,
BETTER WORLD
PASCALINE LOUWAGIE

pascaline

Pascaline Louwagie

Normaalschoolstraat 23 - 9000 Gent

pascalinelouwagie@gmail.com

0486 652 651

KMO-Portefeuille Advies: DV.A231615